Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNERGELER

YÖNERGELER

Yozgat Bozok Üniversitesi TTO Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi (YENİ)
Kariyer Merkezi Yönergesi (YENİ)
Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi(Yeni)
Turizm Fakültesi Uygulama Oteli İşletme Yönergesi(YENİ)
İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi(YENİ)
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştrıması Yönergesi(YENİ)
Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi(YENİ)
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (YENİ)
Öğrenci Toplulukları Yönergesi(YENİ)
Alan Dışı Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esasları (YENİ)
Bozok Üniversitesi Arşiv Yönergesi (YENİ)
Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi(YENİ)
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi(YENİ)
Sınıf Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi(YENİ)
Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi(YENİ)
Üniversitemiz Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri
Kalite Güvencesi Yönergesi
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Öğrenci Gezi Yönergesi
Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
Danışma Kurulları Yönergesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
Yozgat Üniversitesi Vakfınca Bilimsel Çalışmalara verilecek Destek
Akademik Yükseltilme Ve Atanma Ölçütleri (29.11.2018 tarihinden önce doçent unvanı alanların Profesörlüğe yükseltilmesinde ve bu tariten sonra yeniden ataması yapılacak olan Dr. Öğr. Üyelerinin atamalarında uygulanacaktır.)
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Esasları
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları
Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları
Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi
Bozok Üniversitesi Vakfınca Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
Bozok Üniversitesi Vakfınca Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
Bozok Üniversitesi Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları
Bozok Üniversitesi Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi
Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi
Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi
Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi
Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge
Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi
Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
Bozok Üniversitesi Uluslararası Ofis Yönergesi
Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi
Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri
Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler
Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Konut Tahsis Yönergesi
Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi
Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Özel Öğrenci Yönergesi

Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi Yönergesi
İnsan Kaynakları Yönergesi