Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Tasarım Temelli Öğretim Örnekleri

Öğrenme ve öğretme sürecinde son zamanlarda dünyada sıklıkla başvurulan yollardan biri de tasarıma dayalı öğretim faaliyetleridir. Bu uygulama bir problemin çözümünde en iyi ve etkili çözümü bulabilmek için öğrencilerin tasarım süreci prensiplerine uygun hareket ederek bir ürün ortaya çıkarmasını hedeflemektedir. Bu sürecin basamakları genel olarak : 

Yüksek öğretimde tasarım temelli öğrenme deneyimleri oluşturmak için linkteki sayfada yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz.

Tasarım temelli ders örnekleri erisimini buradan sağlayabilirsiniz.

 

Tasarım süreci aşamaları

Kaynaklar:

Crismond, D. P., & Adams, R. S. ( 2012). The informed design teaching and learning matrix. Journal of Engineering Education, 101(4), 738– 797.

* Şekil https://discoverdesign.org/handbook sayfasından türkçeleştirilmiştir.