Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖGEM tarafından akademisyenlerine yönelik olan profesyonel gelişim seminerleri bir dizi şeklinde online platformlarda yürütülmektedir. Seminerlerle ilgili bilgiler web sitemiz ve üniversitemizin dijital platformlarında duyurulmaya devam edecektir. Şimdiye kadar tamamlanan seminerlere ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Seminer ismine tıklayarak ilgili seminer kaydına ulaşabilirsiniz.

 

► Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri - Öğr. Gör.  Ömer Dağıstanlı

 Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Doç. Dr. Murat Akyıldız (Anadolu Üniversitesi) 

 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Etkileşim - Dr. Öğr. Üyesi Nihal DULKADİR YAMAN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

► Çevrimiçi Mesleki Gelişim Olanakları - Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan Dönmez (Muş Alparslan Üniversitesi)

  Eğiticiler için ISTE standartları Derya Orhan Göksün

 Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı: Eş Zamanlı ve Eş Zamansız İçerik Sunumu - Doç. Dr. Aras Bozkurt (Anadolu Üniversitesi)

  Eğitimde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı - Araş. Gör. Dr. Ozan Filiz

Okul Öncesi Eğitimde Öz Düzenleme - Öğr. Gör. Fatmanur Çullu

 Akademisyenler İçin Uzaktan Eğitime Geçiş - Doç. Dr. Mehmet Fırat (Anadolu Üniversitesi)

 Üniversite Öğrencileri ile Proje Yazma - Dr. Öğr. Üyesi Enes Akyüz

 Çevrim İçi Öğrenmede Kalite Süreçleri - Doç. Dr. Serpil Koçdar (Anadolu Üniversitesi)

► Bilimsel Araştırma ve Proje (BAP) Birimi ve BAP Otomasyon Kullanımı Eğitimi - Doç. Dr. İrfan Koca - Bilgisayar İşletmeni Ahmet Topal

► Ders İzlencesi Hazırlama - Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇİLSALAR SAGNAK

► Yaratıcı Düşünceyi Destekleme Yolları - Prof. Dr. Hasan Güner BERKANT

► Harmanlanmış Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI

► Etkili Öğrenme ve Öğretme_1 - Dr. Öğr. Üyesi Dilşat PEKER ÜNAL

► Etkili Öğrenme ve Öğretme_2 - Dr. Öğr. Üyesi Dilşat PEKER ÜNAL

► Aktif Öğrenme - Doç. Dr. Canan KOÇ

► Öğretim Tasarımı İlkeleri - Doç. Dr. Canan KOÇ

► Bologna Süreci ve Program Akreditasyonu - Prof. Dr. Yüksel Taşdemir

► Açık ve Uzaktan Eğitim Yönetimi - Doç. Dr. Köksal Büyük (Anadolu Üniversitesi)

► Hibrit ve Elektrikli Araçlarda Batarya Yönetimi - Öğr. Gör. Feyyaz Alpsalaz

► Akademik Yazım Eğitimi_1 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► Akademik Yazım Eğitimi_2 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► Akademik Yazım Eğitimi_3 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► Akademik Yazım Eğitimi_4 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► Akademik Yazım Eğitimi_5 (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal

► TÜBİTAK 3501 Programı - Kariyer Geliştirme Projesi - Dr. Öğr. Üyesi Yuşa Şahin

► Karayollarında Buzlanma Önleyici Sistem Olarak Jeotermal Enerjinin Kullanımı - Öğr. Gör. Lale Gevrek

► İş Yaşamında Duygusal Zeka - Öğr. Gör. Kübra Sağlam

► Patent Alma Eğitimi - Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Höbek Akarsu

► Covid-19 Pandemisi Hakkında Genel Bilgiler - Öğr. Gör. Nida Kıyıcı - Öğr. Gör. Gülşah Kaya

Program Öğrenme/Ders Öğrenme Çıktılarının Hazırlanması - Prof. Dr. Yüksel Taşdemir

Türkiye’de Orman - Öğr. Gör Aşkın Nur Çetin

Pandemi Döneminin Spora Olan Etkisi - Öğr. Gör. Ahmet Kaşık

Sigara Bağımlılığı - Öğr. Gör. Özlem Akgün

►  Türk Tezhip Sanatı Öğr. Gör. Ümran Çavuşoğlu

Motor Yakıtları - Doç. Dr. Yusuf Sert

Tüketim Alışkanlıklarında Marka Farkındalığının Önemi - Öğr. Gör. Behiye Çiçek

Orantılı Güç Kullanımı ve İnsan Hakları - Öğr. Gör. Metin Gümüşay (Anadolu Üniversitesi)

3D Yazıcılar ve Gelecek - Öğr. Gör Ferdi Gevrek

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 İle Mücadelesi - Öğr. Gör. Nida Kıyıcı - Öğr. Gör. Gülşah Kaya

Tarım Makineleri Eğitiminin Geçmişi ve Bugünü - Öğr. Gör. Ahmet Erol

Çölyak Hastalığı ve Glutensiz Ürünler Sektörünün Mevcut Durumu - Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hayıt

Arı Yetiştiriciliği - Öğr. Gör. Mustafa Kubilay Uzun

Yaşam Boyu Spor - Öğr. Gör. Erkut Okan Aksu

Kültürün Temel Unsuru Olarak Dil - Öğr. Gör. Şerife Yeniay

► Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıların Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Öğr. Gör. Tolga HANAYOĞLU - Öğr. Gör. Hamdi KAYA

Uzaktan Eğitimde Dönüşümcü Liderlik - Öğr. Gör. Yasemin İbiş

Taşıt Güvenlik Sistemleri - Öğr. Gör. Ömer Türkcan

► Modern Mobil Uygulama Geliştirme Platformları Semineri - Öğr. Gör. Tolga Hayıt

► Önceki Dönemlerde Yozgat İlindeki Arkeolojik Çalışmalar - Öğr. Gör. Ertan Şehit

► İç Mekan Tasarımında Renk ve Aydınlatma - Öğr. Gör. Aysel Kavasoğulları

► Asmalarda Gözlerin Farkılılaşması ve Verimlilik - Öğr. Gör. Aysun ŞEHİT

Dünyada ve Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Bugünkü Durumu - Öğr. Gör. Merve Koçak

Zindan Kavramından Hapishane Reformuna Osmanlı Hapishaneleri: Mekansal Bir İnceleme - Öğr. Gör. Selahaddin Sezer

Yapılarda Bakım, Onarım ve Güçlendirme - Öğr. Gör. Dr. Ahmet Cihat Arı

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları: Genetik Algoritma Örneği - Öğr. Gör. Harun Akbulut

Tüketim Kültürü Bağlamında Mimarlık - Öğr. Gör Tuğba Özdemir Erdoğan

► Fen ve Sosyal Bilimlerde Kümeleme Analizi ve Örten Ağaç Yöntemleri - Öğr. Gör. Seyyid Ali Ertaş

► Tarımsal Mekanizasyonda Mevcut Durum ve Gelecek - Dr. Öğr. Üyesi Gülfinal Özoğul

► Etkili Bir Öğretim "Üniversite Örneği" - Prof. Dr. Tayip Duman

► Uzaktan Eğitimde Öğretim İlkeleri - Prof. Dr. Soner Yıldırım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

► Pandemi Dönemi Eğitimde Psikolojik Sağlamlık ve İyioluş - Arş. Gör. Ahmet Çağlar Özdoğan

► Hızlı İçerik Üretim Araçları - Öğr. Gör. Salih Gümüş (Anadolu Üniversitesi)

► Sosyal Adalet ve Eğitim Örgütleri - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çalışkan

► Kalabalık Sınıflarda Etkili Öğretim Uygulamaları - Doç. Dr. Canan Koç

► Öğretimde Etkileşim - Öğr. Gör. Dr. Erdem Erdoğdu (Anadolu Üniversitesi)

► Matematiğin Temel Kavramları ve Öğretimi - Doç. Dr. Gürsel Güler

► Eleştirel Düşünme ve Yüksek Öğretimdeki Uygulamaları - Prof. Dr. Hasan Güner Berkant