Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ-YÖGEM

OCAK AYI PROFESYONEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

YÖGEM Profesyonel Gelişim Seminerleri ile ilgili bilgiler bozok.edu.tr ve bozok.edu.tr/oog adreslerin ilan edilmektedir. Seminerler hem BoysisAkademik üzerinden Eğiticilerin Eğitimi sınıfında, hem YOBUTV’de  hem de Yozgat Bozok Üniversitesi UZEM birimi youtube kanalı aracılığıyla canlı yayın şeklinde yürütülmektedir. Seminerlerin güncel bilgilerini ve seminerlere erişim linklerine YÖGEM’in websitesinden (bozok.edu.tr/oog) yayınlanmaktadır.

                                                                YÖGEM OCAK 2021 SEMİNER TAKVİMİ

Etkinlik

Yürütücüsü

Tarih ve Saat


Dünya’da ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Bugünkü Durumu

Öğr. Gör. Merve KOÇAK

6 Ocak Çarşamba Saat 14:00 

 

Şehir Hastaneleri Üzerine Söyleşi

 

 

 

Mustafa TİBUKOĞLU ( Rönesans Holding Proje Direktörü)

Tansel YÜCEL  (Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü)

Moderatör: Öğr. Gör. Esra AKAY

7 Ocak Perşembe Saat

saat 17:00

Zindan Kavramından Hapishane Reformuna Osmanlı Hapishaneleri: Mekansal Bir İnceleme

Öğr. Gör. Selahaddin SEZER

8 Ocak Cuma Saat 14:00 

Yapılarda Bakım Onarım ve Güçlendirme

Öğr. Gör. Ahmet Cihat ARI

13 Ocak Çarşamba Saat 14:00


Tüketim Kültürü Bağlamında Mimarlık

Öğr. Gör. Tuğba Özdemir ERDOĞAN

15 Ocak Cuma Saat 15:00

Yozgat Müzesi Tarihi Dokuma Teknikleri


Öğr. Gör. Nefise YÜKSEL


20 Ocak Çarşamba Saat 14:00

Tarımsal Mekanizasyonda Mevcut Durum ve Gelecek

Dr. Öğr. Üyesi Gülfinaz ÖZOĞUL

22 Ocak Cuma Saat

14:00

Fen ve Sosyal Bilimlerde Kümeleme Analizi ve Örten Ağaç Yöntemleri

Öğr. Gör. Seyyid Ali ERTAŞ

29 Ocak Cuma Saat 14:00