Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI  Öğr. Gör. Kadriye BAŞAR
gozde.sirganci@bozok.edu.tr kadriye.basar@bozok.edu.tr
Dahili: 7857 Dahili: 4007