Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ-YÖGEM

MART AYI PROFESYONEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

YÖGEM Profesyonel Gelişim Seminerleri ile ilgili bilgiler bozok.edu.tr ve bozok.edu.tr/oog adreslerin ilan edilmektedir. Seminerler hem BoysisAkademik üzerinden Eğiticilerin Eğitimi sınıfında, hem YOBUTV’de canlı yayın şeklinde yürütülmektedir. Seminerlerin güncel bilgilerini ve seminerlere erişim linklerine YÖGEM’in websitesinden (bozok.edu.tr/oog) yayınlanmaktadır.

Seminerlere Erişim Linkleri:

YOBUTV

Boysis Akademik

                                                                YÖGEM MART 2021 SEMİNER TAKVİMİ

Etkinlik

Yürütücüsü

Tarih ve Saat


Risk Toplumunda Yeni Devinimsel Bir Dönem: Covid-19 Pandemi Süreci


Öğr. Gör. Nida Palabıyık

Öğr. Gör. Esra Akay


10 Mart Çarşamba  Saat 13:00 

 

Türkiyede Kaba Yem Üretiminin Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri

Öğr. Gör. Hasan KALE

19 Mart Cuma Saat 15:00

Hayatımızda Kimya

Öğr.Gör. Dr. Sevtap ÇAĞLAR YAVUZ

26  Mart Cuma Saat:16:00

Yozgat Müzesi Tarihi Dokuma Teknikleri

Öğr. Gör. Nefise YÜKSEL

 

02 Nisan Cuma Saat 16:00