Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YÖGEM) misyonu; bilimsel değerler çerçevesinde üniversite ortamındaki öğrenme ve öğretme süreçlerinin araştırılması, raporlanması ve elde edilen veriler ışığında öğrenme ve öğretme ortamlarının iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda YÖGEM, faaliyetlerini bir merkez müdürü ve bir merkez müdür yardımcısı ile yürütmeye devam etmektedir. Misyonu doğrultusunda merkez çalışmaları öncelikle eğiticilerin eğitimi başlığı ile öğretim elemanlarımızın eğitsel gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretim ve iletişim eğitimleri ile başlamıştır. Sonrasında yürütülen çalışmaların kapsamı geliştirilerek bu çalışmalar üç ana başlık altında devam etmektedir.

İlk olarak YOBU bünyesinde yürütülen öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli olan bilgilerin edinilmesi amacıyla eğitsel beklenti çalışması yürütülmektedir. Her yıl düzenli olarak bütün öğrenci ve öğretim elemanlarından eğitsel beklentilerine yönelik anketlerle veriler toplanmakta ve bu veriler ışığında raporlar oluşturulup rektörlük makamına sunulmaktadır.

İkinci olarak ise YÖGEM olarak öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek için öğretim elemanlarının ilgi alanlarına yönelik farklı konularda profesyonel gelişim seminerleri Boysis Akademik ve YOBUTV üzerinden canlı yayınlarla düzenlenmektedir. Düzenlenen bu seminerler kapsamında hem YOBU öğretim elemanları hem de kurum dışından uzmanlar davet edilmiştir. Bu seminerleri üniversitemiz öğrencilerinin de takip edebilmesi için onlar da seminere katılımcı olarak davet edilmektedirler. Ayrıca seminerlerin etki alanını genişletmek için seminerlerin canlı yayın oturumlarının bilgileri Yozgat Valiliği aracılığıyla Yozgat’ta faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmakta ve böylece kampüs sınırlarının ötesine taşınarak geniş katılımlı toplumsal katkı sağlaması hedeflenmektedir. Seminerlerin yanı sıra iki farklı çalıştay ile de öğretim elemanlarına destek olunmaya çalışılmıştır.

Üçüncü olarak YÖGEM kapsamında üniversitemizin farklı birimleri ile işbirliği kurularak çeşitli eğitim ve seminerler verilmektedir. BAP birimi ile proje hazırlama, proje başvurusunda bulunma, üniversitemizde görev yapan ulusal ve uluslararası proje yürütücülerinin deneyimlerini paylaştıkları söyleşiler, Patent Destek Birimi ile Patent başvuru süreci ve patent alma eğitimleri verilmiştir. Ayrıca farklı birim ve merkezlerle işbirliği ile seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Hali hazırda merkez web sayfası aracılığıyla da öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin öğretimini ve öğrenimini destekleyici olarak faydalanabileceği kaynaklar paylaşılmaktadır.