Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ-YÖGEM

ARALIK AYI PROFESYONEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

YÖGEM seminerleri ile ilgili bilgiler bozok.edu.tr ve bozok.edu.tr/oog adreslerin ilan edilmektedir. Seminerler hem BoysisAkademik üzerinden Eğiticilerin Eğitimi sınıfında  hem de Yozgat Bozok Üniversitesi UZEM birimi youtube kanalı aracılığıyla canlı yayın şeklinde yürütülmektedir. Seminerlerin güncel bilgilerini ve seminerlere erişim linklerine YÖGEM’in websitesinden (bozok.edu.tr/oog) yayınlanmaktadır.

                                                                YÖGEM ARALIK 2020 SEMİNER TAKVİMİ

Etkinlik

Yürütücüsü

Tarih ve Saat

Çölyak Hastalığı ve Glutensiz Ürünler Sektörünün Mevcut Durumu

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAYIT

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:00

Arı Yetiştiriciliği

Öğr. Gör. Mustafa Kubilay UZUN

2 Aralık 2020 Çarşamba 15:00

Yaşam Boyu Spor

Öğr. Gör. Erkut Okan AKSU

04 Aralık 2020 Cuma

14:00

Kültürün Temel Unsuru Olarak Dil

Öğr. Gör. Şerife YENİAY

8 Aralık 2020 Salı

11:00

Eğitimde Dramanın Aşamaları

Öğr. Gör. Fatmanur ÇULLU

9 Aralık 2020 Çarşamba 14:00 

Uzaktan Eğitimde Dönüşümcü Liderlik

Öğr. Gör. Yasemin İBİŞ 

16 Aralık 2020 Çarşamba  15:00

Tüketim Kültürü Bağlamında Mimarlık

Öğr. Gör. Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN

18 Aralık 2020 Cuma

15:00

Taşıt Güvenlik Sistemleri

Öğr. Gör. Ömer TÜRKCAN

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:00

Yozgat İli’nin Arkeolojik Önemi

Öğr. Gör. Ertan ŞEHİT

25 Aralık 2020 Çarşamba 14:00 

İç Mekan Tasarımında Renk ve Aydınlatma

Öğr. Gör. Aysel KAVASOĞULLARI

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:00

Asmalarda gözlerin farklılaşması ve verimlilik

Öğr. Gör. Aysun ŞEHİT

31 Aralık 2020 Perşembe 11:00