Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YENİ)

Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği(YENİ)

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik (YENİ)

Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2018 Sonrası)

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Yozgat Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının lisans Öğrenimine Devamları Hakkında yönetmelik