Yozgat Bozok Üniversitesi

KALİTE KOMİSYONU

Yozgat Bozok Üniversitesi;  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçleri konularındaki çalışmaları bir çatı altında toplayarak çıkarmış olduğu Yönerge ile  Kalite Komisyonunu oluşturmuştur. Kalite Komisyonumuz üniversitemizdeki yükseköğretimde kalitenin artırılması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimler ile Kalite Komisyonu arasındaki bağlantıyı kurmak ve Komisyon tarafından alınan kararları uygulamak amacıyla 2017 yılında üniversitemizde Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Ayrıca,  akademik ve idari birimler kendi bünyelerinde oluşturulduğu kalite komiyonları ile tüm süreçlerini birimlerinde uygulamaktadırlar. Kalite Güvence Sistemi verilere dayalı bir süreç (planla, uygula, kontrol et ve önlem al) olması nedeniyle, üniversitemizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler için veri temin edilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaç için öncelikle çalışanların ve hizmet alanların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaç için öğrenci, personel ve mezun anketleri düzenlenmekte, alınan veriler değerlendirilerek sunulan hizmetlerin kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Bu veri toplama daha da sistemik bir hale getirilerek birimler kendi öğrencisi, personeli ve mezunları ile daha ayrıntılı anketler yaparak, kendi biriminde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak için faaliyetler yapacaklardır. Komisyonumuz üniversitemizin belirlemiş olduğu kalite politikası çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ - Rektör

Prof. Dr. Şenol AKIN - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA - Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Uğur BAŞARAN - Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail AKDENİZ - Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA - Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr.Yüksel TAŞDEMİR - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ümit TEMİZER - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Mahmut AKIN - İktisadi İdari Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Çiğdem KADER - Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Suat ERDEM - İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ -  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Filiz AKAR - Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülfinaz ÖZOĞUL - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İmran GARİP - Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertuğ YAVUZ - Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Cem AKOL - Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Elif KAYA - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Şerife Ümran ÇAVUŞOĞLU - Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Alpaslan DOĞAN - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Muhammed Seyit Ali GÜL- Öğrenci Temsilcisi

 

İdari Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Uğur KÖLEMEN - Genel Sekreter V.

İzzet Ünlü - Genel Sekreter Yardımcısı

Alpaslan DOĞAN - Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ahmet ASLAN - İdari Ve Mali İşler Daire Başkanı

Abdullah Salih İPEK - Personel Daire Başkanı

Davut DEMİR - Bilgi İşlem Daire Başkanı

Hüsnü YILMAZ - Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı

Osman ÖZER - Öğrenci İşleri Daire Başkanı

İbrahim ÖNAL - Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Eyyup TANIŞ - Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı