Yozgat Bozok Üniversitesi

KALİTE KOMİSYONU

2019 yılı Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı yapıldı.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bağlamında 2019 yılı Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi Çapanoğlu salonunda 27.12.2019 Cuma günü aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

1- Önceki Yönetim Gözden Geçirme toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi

2- 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) hazırlanması ve sürecin kararlaştırılması

3- Kurumsal Dış Değerlendirme ve Kurumsal Akreditasyon Programında Rubrik Yaklaşımı ile ilgili bilgilendirme

4- Stratejik Plan değerlendirme raporunun incelenmesi

5- Sistem Performans Raporunun incelenmesi

6- 2. İç Tetkikler sonrası durum değerlendirmesi yapılması

7- ISO 9001:2015 süreçleri kapsamına dahil edilecek ve çıkarılacak birimlerin tespiti

8- ISO 9001:2015 eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

9- Memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi

10- Aylık hazırlanan Proses/Faaliyet İzleme Formuna (Form 18) ilişkin görüş alış-verişi

28.12.2019 13:00