Yozgat Bozok Üniversitesi

İDARİ VE MALİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Malzeme İstek Formu​

Piyasa Fiyat Araştırma Görevlendirmesi

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Muayene ve Kabul Tutanağı

Taşıt TalepTahsis Formu

Sürekli İşçi Maaş Puantajı

Sürekli İşçi Fazla Mesai Puantaj Cetveli