You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Değerlendirme Sonucu İçin TIKLAYINIZ!

ASIL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Başvuruda verilen belgelerin asılları,

2-Askerlik durum belgesi,

3-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporlarıda geçerlidir.)

4-Son üç ay içinde çekilmiş 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf,

5-Adli sicil belgesi,

6-Mezuniyet belgelerinin asılları veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeler kabul edilecektir.

-Yukarıda istenen belgelerin sonuç açıklama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

-Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Not: Bu sonuçlara ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz edenlerin itirazları değerlendirmeye alınacak olup, 3 (üç) iş gününden sonra itiraz edenlerin talepleri değerlendirilmeyecektir.

17.6.2022 11:13:21