Yozgat Bozok Üniversitesi

COVID-19 FAALİYETLERİ

Yozgat Bozok Üniversitesi COVIID-19 küresel salgını sürecinde Senatomuz 02.04.2020 tarih ve 2020.009.043 sayılı kararında belirtildiği gibi: "Elektronik ortamda (çevrimiçi) yapılan derslerin çevrimiçi ara sınavları, elektronik ortamda 06.04.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yönetmeliğimizde olduğu gibi ara sınavlar, yılsonu başarı puanının %40’nı oluşturacaktır. Ancak, ara sınavların %70’i  ödev, rapor yazımı ve kısa sınavlar vb. etkinliklerden, %30’luk  kısmı ise çevrimiçi yapılacak sınavdan oluşacaktır."  şeklinde uygulamaya alınmıştır.