Yozgat Bozok Üniversitesi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

1)-İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ

Muhammed Derviş BARAN - Şube Müdürü:Tüm idari görevler, personel işleri ve yazışmalar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve kalite yönetim sisteminin yönetilmesini sağlamak.

Yetgin DEMİR - Şef : Her türlü yazışmalar, taşınır kayıt işlemleri, ödeme evrakları düzenleme (e-imza v.s). Ayrıca Malzeme Deposu sorumluluğu ile malzeme giriş-çıkış iş ve işlemlerde Yetgin DEMİR tarafından yürütülecektir. Şef Yetgin DEMİR’in işyerinde olmadığı hallerde(izin, görevlendirme vb.) söz konusu işler Sürekli İşçi Musap Hüseyin GÜLEÇ tarafından yapılacaktır.

A)- KALİTE VE STANDARTLARA UYUM GRUBU (Esra PEHLİVAN-Mühendis, Nazife ERDİNÇ-Mühendis)

- ISO 9001, ISO 27001 standartlarına uyum ve YÖKAK ve İç Kontrol uygulamaları gereği  yapılması gereken yazışmalar, düzenlemeler, iş takibi vb. her türlü işlemler.

- Birim kalite komisyonu ve bilgi güvenliği komisyonlarının oluşturulması

- Hedeflerin ve risklerin belirlenmesi

- Kalite hedef ve uygulamalarının Stratejik Planla uyumunun sağlanması

- YÖKAK tarafından talep edilen ve birimimizle ilgili iş ve işlemlerin uygulanması ve takibi

- Bilgi güvenliği uygulama ve süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

- İç Kontrol uygulama ve süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

- Gerekli toplantıların yapılması ve  raporların hazırlanması.(3 ayda bir değerlendirme toplantısı, gerekli görülen hallerde ayrıca toplantı yapılması)

2)-TEKNİK İŞLER ŞUBESİ

Muhammed Derviş BARAN – Şube Müdürü:OtomasyonDestek Grubunun sorumluluğu, takibi ile ihale ve satın alma işlerinde “Teknik Rapor ve Sözleşme” hazırlanması ve bunlarla ilgili(piyasa araştırması, muayene kabul vb.) diğer iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.

 

Davut DEMİR- Şube Müdürü V.:Sistem, Ağ, Web, Yazılım ve Donanım Gruplarının sorumluluğu, takibi ile ihale ve satın alma işlerinde “Teknik Rapor ve Sözleşme” hazırlanması ve bunlarla ilgili(piyasa araştırması, muayene kabul vb.) diğer iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.

 

A)-SİSTEM GRUBU (Yetgin DEMİR Şef - Ömer KARCI-Öğr. Gör, Serkan KINALI-Mühendis)

- Sistem sunucularının (obs,pbs,dns,web,mail,kamera vb.) kurulması, bakımı, yönetimi, yedeklenmesi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması görevlerini yerine getirmek.

- E-Posta hizmetlerinin sistemini yapılandırmak, güncellenme, bakım, yedekleme ve yönetim görevlerini yerine getirmek.

- Sunucuların performans ölçümü ve bakımını yapmak.

- Firewall sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak, bakım ve yönetim hizmetlerini sunmak.

- Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlemek ve uygulamak.

- Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

- Yayınlanan internet adreslerinin, alan adı sistemleri (DNS) aracılığıyla yönetimini yapmak.

- 5651 sayılı kanun gereğince kullanıcıların log kayıtlarının tutulması, kaydedilmesi ve yedeklenmesini sağlamak.

- Sistem odasının rutin kontrollerinin yapmak.

- Sorumluluk alanındaki başkanlığımıza ait politika ve prosedürleri belirlemek ve güncelliğini takip etmek.

- Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirmek.

 

B)-AĞ GRUBU (Yetgin DEMİR Şef - Ömer KARCI-Öğr. Gör, Serkan KINALI-Mühendis)

- Kampüs ağ altyapısının kurulumunu sağlanmak, düzenlenmek ve bakımlarını yapmak.

- Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlamak, kurmak, geliştirilmesini ve entegrasyonunu yürütmek.

- Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmak, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarını tespit etmek ve güncellemek.

- İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlemek, hataları analiz edilip raporlanmak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapıp dinamikliği sağlanmak.

- Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantılarını kurmak, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale ederek ve sorunların çözmek.

- Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması için sanal ağlar oluşturarak internet trafiğini optimize etmek.

- Ağ sistemindeki güvelik zaaflarını belirleme ve bu zaaflara karşı önlem almak.

- IP adreslerinin organizasyonunu ve ağ güvenliğini sağlanmak.

- Kamera sistemlerini kurmak, yönetmek ve arızalı veya hizmet veremeyen ürünlere müdahale ederek güvenlik sisteminin bütünlüğünü ve çalışır halde kalmasını sağlamak

- Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

- Sorumluluk alanındaki başkanlığımıza ait politika ve prosedürleri belirlemek ve güncelliğini takip etmek

- Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirmek.

 

C)-WEB GRUBU (Hakan ÇABUK-Mühendis,Esra PEHLİVAN-Mühendis,Nazife ERDİNÇ- Yazılım Mühendisi)

- Web sayfalarını tasarlamak.

- Tasarlanan web sayfalarının güncelliğini korumak, güvenliklerini test etmek ve yayına sunmak,

- Web hizmetlerini devamlılığını sağlamak, güncellemeleri ve bakımları yapmak.

- Web sayfalarının trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif web sayfalarının performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması görevlerini yerine getirmek

- Web alanları FTP hesaplarını yönetmek.

- Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

- Birimlerimizin web sitesi yönetimini sağlamak, şifre temin etmek, gerekirse kullanıcılara eğitim vermek

- İnteraktif servis modülleri hazırlamak ve bu servislerin kullanımı hakkında doküman hazırlamak.

- Sorumluluk alanındaki başkanlığımıza ait politika ve prosedürleri belirlemek ve güncelliğini takip etmek

- Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirmek.

 

D)-YAZILIM GRUBU (Hakan ÇABUK - Mühendis, Esra PEHLİVAN-Mühendis,Nazife ERDİNÇ- Yazılım Mühendisi)

- Üniversitemizce kullanılan otomasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak ve koordine etmek.

- Yazılım alımlarında teknik destek vermek.

- Kurum için gerekli olan yeni yazılımların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

- Geliştirilen yazılımların veri tabanı güvenliğini ve yedeklenmesini sağlamak veya koordine etmek.

- Tüm yazılım sistemlerinde kullanmak üzere kullanıcı yetkilendirme alt yapısını güncel tutmak.

- Sorumlu olduğu yazılımları test etmek.

- Geliştirilen yazılımlarla ilgili doküman hazırlamak.

- Sorumluluk alanındaki başkanlığımıza ait politika ve prosedürleri belirlemek ve güncelliğini takip etmek

- Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirmek.

 

E)- OTOMASYON  DESTEK GRUBU (Hakan ÇABUK - Mühendis, Esra PEHLİVAN-Mühendis)

- EBYS ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin takibi,yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

- EBYS ile ilgili idarecilerinin e-imza temini işlemleri gerçekleştirmek.

 

F) DONANIM GRUBU -Teknik Servis (Resul CANKURTARAN-Teknisyen, Safa GÜLBAHÇE-Sürekli İşçi,Musap Hüseyin GÜLEÇ-Sürekli İşçi)

- Tüm binalar ile sosyal tesisler için otomatik geçiş ve otomasyon sistemlerini kurmak.

- Anti-virüs koruma sisteminin bütün kurum bilgisayarlarında çalışır durumda olmasını sağlamak, anti virüs politikalarını belirlemek, virüslü bilgisayarları tespit edip kurum ağına zarar verebilecek durumların oluşmasını önceden engellemek.

- Bilgisayarların tekrar kurulum bakım hizmetlerini yerini getirmek.

- Ağ hizmetleri için gerekli olan kablolama işlemlerini yapmak.

- Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.

- Sorumluluk alanındaki başkanlığımıza ait politika ve prosedürleri belirlemek ve güncelliğini takip etmek

- Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirmek.

 

 ORTAK HUSUSLAR

 

Yukarıda yazılı asli görevlerin yanı sıra amirlerin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.