Yozgat Bozok Üniversitesi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1)-İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ

Muhammed Derviş BARAN - Şube Müdürü: Tüm idari görevler, personel işleri ve yazışmalar. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve kalite yönetim sisteminin yönetilmesini sağlamak.

Yetgin DEMİR - Şef : Her türlü yazışmalar, taşınır kayıt işlemleri, ödeme evrakları düzenleme (e-imza v.s). Ayrıca Malzeme Deposu sorumluluğu ile malzeme giriş-çıkış iş ve işlemlerde Yetgin DEMİR tarafından yürütülecektir. Şef Yetgin DEMİR’in işyerinde olmadığı hallerde(izin, görevlendirme vb.) söz konusu işler Sürekli İşçi Musap Hüseyin GÜLEÇ tarafından yapılacaktır.

2)-TEKNİK İŞLER ŞUBESİ

 

Muhammed Derviş BARAN – Şube Müdürü: Otomasyon Grubunun sorumluluğu, takibi ile ihale ve satın alma işlerinde “Teknik Rapor ve Sözleşme” hazırlanması ve bunlarla ilgili(piyasa araştırması, muayene kabul vb.) diğer iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.

 

Davut DEMİR- Şube Müdürü V.: Sistem, Ağ, Web, Yazılım ve Donanım Gruplarının sorumluluğu, takibi ile ihale ve satın alma işlerinde “Teknik Rapor ve Sözleşme” hazırlanması ve bunlarla ilgili(piyasa araştırması, muayene kabul vb.) diğer iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.

 

A)-SİSTEM GRUBU (Ömer KARCI-Öğr Gör, Serkan KINALI-Mühendis)

 

Sistem sunucularının (obs,pbs,dns,web,mail,kamera vb.) kurulması, bakımı, yönetimi, yedeklenmesi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması görevlerini yerine getirmek.

E-Posta hizmetlerinin sistemini yapılandırmak, güncellenme, bakım, yedekleme ve yönetim görevlerini yerine getirmek.

Firewall sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak, bakım ve yönetim hizmetlerini sunmak. Kurum sistemlerinin siber saldırılara karşı korunmasını sağlamak.

Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlemek ve uygulamak.

Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

Sanallaştırma yazılımının yönetimi ve storage yönetimini sağlamak.

 

B)-AĞ GRUBU (Ömer KARCI-Öğr Gör, Serkan KINALI-Mühendis, Yetgin DEMİR- Şef)

 

Kampüs ağ altyapısının kurulumunu sağlanmak, düzenlenmek ve bakımlarını yapmak.

Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlamak, kurmak, geliştirilmesini ve entegrasyonunu yürütmek.

Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmak, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarını tespit etmek ve güncellemek.

İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlemek, hataları analiz edilip raporlanmak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapıp dinamikliği sağlanmak.

Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantılarını kurmak, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale ederek ve sorunların çözmek.

Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması için sanal ağlar oluşturarak internet trafiğini optimize etmek.

IP adreslerinin organizasyonunu ve ağ güvenliğini sağlanmak.

 Kamera sistemlerini kurmak, yönetmek ve arızalı veya hizmet veremeyen ürünlere müdahale ederek güvenlik sisteminin bütünlüğünü ve çalışır halde kalmasını sağlamak

Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

5651 sayılı kanun gereğince kullanıcıların log kayıtlarının tutulması, kaydedilmesi ve yedeklenmesini sağlayacaktır.

Siber Olaylara Müdahale Ekibi ekibini oluşturmak ve yönetmek.

 

 

C)-WEB GRUBU (Hakan ÇABUK-Mühendis, Nazife ERDİNÇ- Yazılım Mühendisi)

Web alanları FTP hesaplarını yönetmek.

Web hizmetlerini devamlılığını sağlamak, güncellemeleri ve bakımları yapmak.

Yeni web sitesi kurulum işlerini yapmak.

Öğrenci Kulüplerine web alanı sağlanma işlerini yönetmek

Web sayfalarının trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif web sayfalarının performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması görevlerini yerine getirmek

Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

Birimlerimizin web sitesi yönetimini sağlamak, şifre temin etmek, gerekirse kullanıcılara eğitim vermek

 

D)-YAZILIM GRUBU (Hakan ÇABUK - Mühendis, Esra PEHLİVAN-Mühendis, Sümeyye ERBAY- Mühendis)

Akademik ve idari personelin kullandığı sistemlerde çıkan yazılım sorunlarını gidermek.

Üniversitemize alınan lisanslı yazılımların üniversite bilgisayarlarında sorunsuz çalışmasını sağlamak.(Anti-virüs Hariç)

Talep edilen yazılımları hazırlamak.

Hazırlanan yazılımların güvenliğini sağlamak.

Sorumlu oldukları projelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek.

Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.

Yemekhane yönetim sistemini Mühendis Sümeyye ERBAY tarafından yönetecek, yazılımların geliştirilmesini sağlayacak ve kayıt sürecinde teknik personele destek verecektir.

Yöksis, ÖSYM, öğrenci otomasyonu ve personel otomasyonları ile web servislerini kullanarak entegre sistemleri geliştirmek.

 

E)- OTOMASYON GRUBU (Hakan ÇABUK - Mühendis, Esra PEHLİVAN-Mühendis, Sümeyye ERBAY- Mühendis)

EBYS ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin takibi ,yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

EBYS ile ilgili idareci e-imza temini işlemleri Mühendis Esra PEHLİVAN ve Mühendis Sümeyye ERBAY tarafından yürütülecektir.

PEYOSİS Bordro-Ek ders işlemlerini yürütmek.

SMS ve e-posta bilgilendirme mesajlarının hazırlanması ve gönderilmesini sağlamak.

Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde Birimimize yapılacak başvuruların takibi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

F) DONANIM GRUBU -Teknik Servis (Resul CANKURTARAN-Teknisyen, Safa GÜLBAHÇE-Sürekli İşçi,Musap Hüseyin GÜLEÇ-Sürekli İşçi)

 

Tüm binalar ile sosyal tesisler için otomatik geçiş ve otomasyon sistemlerini kurmak.

Anti-virüs koruma sisteminin bütün kurum bilgisayarlarında çalışır durumda olmasını sağlamak, anti virüs politikalarını belirlemek, virüslü bilgisayarları tespit edip kurum ağına zarar verebilecek durumların oluşmasını önceden engellemek.

Bilgisayarların tekrar kurulum bakım hizmetlerini yerini getirmek.

Ağ hizmetleri için gerekli olan kablolama işlemlerini yapmak.

Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.

 

 ORTAK HUSUSLAR

 

Yukarıda yazılı asli görevlerin yanı sıra amirlerin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.