Yozgat Bozok Üniversitesi

İLETİŞİM, PROTOKOL VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM, PROTOKOL ve ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Bozok Üniversitesi'nin paydaşlarıyla olan iletişimini Halkla İlişkiler yoluyla etkin hale getirmek ve kamuoyunda olumlu imaj oluşturulmasını sağlayıcı çalışmaların yapılması,

• Bozok Üniversitesi'nin basınla koordinasyonunun sağlanması, basın toplantılarının düzenlenmesi, üniversite bünyesinde yapılan her türlü faaliyetten ( Konferans, Panel, Sempozyum, Kongre, Tören, Toplantı, Yemek, Seminer, Şölen, Konser ve Kokteyl gibi ) basının haberdar edilmesi ve bilgi verilmesi,

• Bozok Üniversitesi'nin tanıtımında kullanılan katalog, broşür ve CD gibi tanıtım materyallerinin hazırlanması, okul ve dershaneler başta olmak üzere üniversitemiz adaylarına, Üniversitemizi ve olanaklarını tanımak isteyen kurum ve kuruluşlara tanıtım materyallerinin gönderilmesi,

• Şehir içi ve şehir dışında tanıtım stantları kurarak, Üniversitemizin tanıtım ve temsilini yapmak,

• Üniversitemizce gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı Bozok Üniversitesi Haber Bülteni'nin hazırlanması ve bültenin basımı sonrasında kurum içi ve dışı dağıtımının gerçekleştirilmesi,

• Basının günlük olarak izlenmesi ve gereği halinde Bozok Üniversitesi ile ilgili çıkan haberlerin ilgili birimlere gönderilmesi,

• Birime e-posta yoluyla gelen soru, bilgi, teşekkür ve eleştiri gibi iletileri cevaplamak ve elektronik ortamda arşivini tutulması,

• Bozok Üniversitesi'ne bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda kültürel ve sanatsal etkinliklerin organizasyonlarına destek verilmesi,

• Rektörlüğe bağlı konferans ve sunum salonlarının tahsis edilmesi işlemlerini takip edilmesi,

• Bozok Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde düzenlenen tören organizasyonlarının hazırlıktan, uygulama aşamasına kadar yürütülmesi ve gerekli duyuruların yapılması;

• Akademik Yıl Açılışı ve Resepsiyonu

• Üniversite Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

• Fahri Doktora Törenleri

• Bilim-Sanat Ödülleri Törenleri

• Personel Hizmet Ödülü Törenleri

• 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri

• Her Türlü Açılış Faaliyeti

• Mezuniyet Törenleri

• Vefat Törenleri

• Özel günler, resmi ve dini bayramlar ile ilgili yıllık etkinlik planında belirtilen etkinliklerle ilgili resmi yazıların yazılmasını sağlamak ve koordine edilmesi,

• Bozok Üniversitesi Protokol Listesi'nin hazırlanması.

• Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerde protokol düzeninin takip edilmesi,

• Bozok Üniversitesi ile ilgili tüm faaliyetlerin, özel günlerin, resmi ve dini bayramlar ile ilgili etkinliklerinin görüntülenmesi, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılarak dosyalanıp ve arşivlenmesi,

• Rektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirilmesi,

Bozok Üniversitesi, İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.