Yozgat Bozok Üniversitesi

İLETİŞİM, PROTOKOL VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ

BOZOK BÜLTEN
BOZOK ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ:

Rektör Prof. Dr. Salih KARACABEY
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Doç. Dr. Mahmut KILIÇ
REDAKTÖR: Öğr.Gör. Hatice BAŞAR
EDİTÖR: Hasan ÇELİK
FOTOĞRAF-MUHABİR: Abdurrahman DOĞAN
GÖRSEL TASARIM: Neşe KARABACAK
Mustafa Kemal ŞAHAN, Gamze AYDIN

 

2011