Yozgat Bozok Üniversitesi

İLETİŞİM, PROTOKOL VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ

KENEVİR TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

KENEVİR TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hedefleriyle “Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisaslaşan üniversitemizde deneme kenevir ekimi yapıldı.

Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından yerli ve yabancı ürün çeşitleriyle kampüs yerleşkemizde gerçekleştirilen kenevir ekimine Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcımız ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Şenol Akın,  Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversitemiz Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen katıldı.

Ekimi yapılan kenevirler, Kenevir Araştırma Enstitüsü bünyesindeki araştırma gruplarının akademik çalışmaları, kısa, orta ve uzun vadede hedeflenen projelere ilişkin saha çalışmalarına da hammadde imkânı sağlıyor.

Rektör Yardımcımız ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar geniş yelpazede kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin gerekli yasal düzenlemelerin yapılması halinde ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağını söyledi. Yılmaz, kenevirin doğal ekiminin yanı sıra sektörlerin ihtiyaçlarına göre laboratuvar ortamında kenevir bitkisi üretebildiklerine dikkat çekti.

İhtisas Üniversitesi olarak kenevirin bütün biyokütlesini endüstriye kazandırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini yineleyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ihtisas alanı olan kenevir özelinde,  daha fazla bilgi ve ileri teknoloji üreten odak bir üniversite hüviyetine kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

30.4.2021 16:32 || 866 kez okundu.