Yozgat Bozok Üniversitesi

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

    Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 19 Eylül 2013 tarihli 28770 sayılı kararla Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyetine başlamıştır.  Merkezin amacı; uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılmasına ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve konu ile ilgili disiplinler arası çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

   - Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

   - Üniversite tarafından yürütülmekte olan bilgisayar destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,

   - Üniversite içinde veya dışında gerçekleştirilecek projelerde ihtiyaç duyulan yazılım uygulamalarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

   - Bilgisayar destekli eğitim ve öğretim çalışmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,

   - Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

   - Uzaktan eğitim ile ilgili teknik çalışmaları; başta bilgisayar alt yapısını oluşturmak üzere kurmak, iyileştirmek ve Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi ile işbirliği içerisinde merkezi sisteme uyum çalışmalarını yürütmek,

   - Uzaktan eğitim, bilgisayar destekli müfredat geliştirme, eğitim hizmetleri konularında kurum içi veya dışı talepleri karşılamak ve bu konuda uygulamalar gerçekleştirmek,

   - İletişim teknolojileri destekli öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak,

   - Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,

   - Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde bilgisayar destekli öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri bilgisayar destekli hale dönüştürmek, özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını bilgisayara uyarlamak,

   - Uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu konuda basılı ve/veya manyetik ortam yayınları yapmak.