Yozgat Bozok Üniversitesi

EKMELEDDİN İHSANOĞLU TARİH VE KÜLTÜR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Başkanı Süreçleri tasarlamak, öğrenci/personelin göreve başlama kararını vermek, COVİD-19 izlem formlarını takip etmek
Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Personelden Sorumlu Kişi  Pozitif, yakın temaslı, temaslı personeli yönetime bildirmek, personelin semptom takibini yapmak, bulaş için gerekli tedbirleri almak ve diğer sekretarya işlerini yapmak
Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Üye- Pozitif, yakın temaslı, temaslı personelin takibinde  yardımcı olmak, KOV-KOM Başkanının vereceği diğer işleri yapmak