Bozok Üniversitesi

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Yeni)
Tek Ders Sınavı Yönergesi (Yeni)
Yaz Okulu Yönergesi (Yeni)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi(Yeni)
  Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programları İle Değişim Programlarında Öğrencilik, Eş zamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Yönergesi (YENİ)
Meslek Yüksekokulları İş Yeri Uygulaması Dersi Uygulama Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi (Yeni)
Meslek Yüksekokulları İş Yeri Uygulaması Dersi Uygulama Yönergesi (YENİ)
Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akadema Uygulama Yönergesi (YENİ)
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ(YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi TTO Yönergesi (YENİ)
Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi (YENİ)
Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi(Yeni)
Öğrenci Toplulukları Yönergesi (Yeni)
Alan Dışı Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esasları (Yeni)
Sınıf Dışı Etkinlik Yönergesi (Yeni)
Öğrenci Gezi Yönergesi (Yeni)
Turizm Fakültesi Uygulama Oteli İşletme Yönergesi(YENİ)
İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi(YENİ)
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştrıması Yönergesi(YENİ)
Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi(YENİ)
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (YENİ)
Bozok Üniversitesi Arşiv Yönergesi (YENİ)
Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi(YENİ)
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi(YENİ)
Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi(YENİ)
Üniversitemiz Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri
Kalite Güvencesi Yönergesi
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
Danışma Kurulları Yönergesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
Yozgat Üniversitesi Vakfınca Bilimsel Çalışmalara verilecek Destek
Akademik Yükseltilme Ve Atanma Ölçütleri (29.11.2018 tarihinden önce doçent unvanı alanların Profesörlüğe yükseltilmesinde ve bu tariten sonra yeniden ataması yapılacak olan Dr. Öğr. Üyelerinin atamalarında uygulanacaktır.)
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Esasları
Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi
Bozok Üniversitesi Vakfınca Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
Bozok Üniversitesi Vakfınca Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
Bozok Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları
Bozok Üniversitesi Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi
Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi
Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi
Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi
Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge
Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi
Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
Bozok Üniversitesi Uluslararası Ofis Yönergesi
Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi
Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler
Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Konut Tahsis Yönergesi
Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi
Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi Yönergesi
İnsan Kaynakları Yönergesi