Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ DERGİSİ "DERGİPARK"TA BAŞVURUYA AÇILMIŞTIR

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamaya konan DergiPark projesi, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunmaya başlamıştır.

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Mart ve Eylül aylarında yılda iki kez yayımlanan Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi’nin DergiPark’a üyeliği kabul edilmiş olup yayın süreciyle ilgili tüm çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Elektronik, basılı ve uluslararası hakemli bir dergi olan Türkiye Siyaset Bilimi Dergisine, 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren DergiPark'ta: https://dergipark.org.tr/tsbder adresi üzerinden erişebilecektir.

Bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme olanağı sunan DergiPark sisteminden Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi’ne makale gönderebilir ve tüm sayılarına ve önceki yayımlanan tüm makalelere ulaşabilirsiniz.

3.9.2019 09:03 || 5266 kez okundu.