Yozgat Bozok Üniversitesi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Yozgat Bozok Üniversitesi 2021-2022 yılları İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı /upload/dosya/hg7u.xlsx

Yozgat Bozok Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları /upload/dosya/j26z.docx