Yozgat Bozok Üniversitesi

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Misyonumuz

Merkezimiz, öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik eder, proje sahiplerine proje hazırlama ve uygulama aşamasında destek verir ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili işbirliği içinde ortak çalışmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenler. 

Vizyonumuz

Merkezimizin amacı Üniversitemiz kaynaklı Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) ilan, kabul ve yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışı proje teklif çağrılarının tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurulması, üniversitemiz bünyesinde yürütülen bilimsel projelerin teknik ve mali işlemlerinin takibinin sağlanması, projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalar, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti, proje yönetimi süreçlerinin izlenmesi ve raporlanmasıdır.