Yozgat Bozok Üniversitesi

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Üniversitemizce takibi yapılan TÜBİTAK Projeleri için aşağıdaki dilekçe doldurulup istenilen eklerle birlikte ilgili Fakülte/YO/MYO'ları tarafından EBYS yoluyla Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

İndirmek için tıklayınız