Yozgat Bozok Üniversitesi

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu Üyeleri 

Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi

Bozok Üniversitesi Etik Komisyon Web Sayfası için tıklayınız.

 

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ETİK KOMİSYONU BAŞVURUSUNDA KULLANILACAK FORMLAR:

FORM 1 (KYT-FRM-154/00)  (ETİK KOMİSYONU BAŞVURU FORMU)

FORM 2 (KYT-FRM-155/00) (KATILIMCILAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU)

FORM 3 (KYT-FRM-157/00) (ÖZGEÇMİŞ FORMU)

FORM 4 (KYT-FRM-159/00) (ARAŞTIRMACI TAAHHÜTNAMESİ)

FORM 5 (KYT-FRM-158/00) (BAŞVURU KONTROL LİSTESİ)

FORM 6 (KYT-FRM-160/00) (BAŞVURU DEĞERLENDİRME RAPORU) (ÖRNEK FORM, ÇIKTI ALINMAYACAKTIR)

ETİK KOMİSYONU BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR