Yozgat Bozok Üniversitesi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

1. İlişik Kesme Formu

2. Mal Bildirimi Formu

3. 35. Maddeye Göre Senet ÖYP'liler İçin

4. Jüri Üyeliği Ücret Talep Dilekçesi

5. Görev Süresi Uzatma Faliyet Raporu

6. Birim Oryantasyon Takip Formu

7. Oryantasyon Eğitim Formu

8. Eğitim Değerlendirme Formu

9. Eğitim Katılma Formu

10. Eğitim Sicil Kartı

11Askerlik İçin Ayrılış Dilekçesi

12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

13. Askerlik Sonrası Göreve Başlama Dilekçesi

14. Öğretim Elemanı Sınav Soru ve Cevap Tutanağı

15. Öğretim Elemanı Sınav Yoklama Tutanağı

16. Yeşil Pasaport Talep Dilekçesi                                                                 

17. ÜAK İle İlgili Form     

18. Aylıksız İzin İstek Formu

19. İstifa Dilekçesi       

20. İdari Personel Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi        

21Akademik Personel Görev Süresi Uzatma ve Faliyet Raporu Formu

22. Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi

23. Aylıksız İzin Dönüşü Göreve Başlama Formu

24. Ödül Başvuru Formu

25. Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Puanlama Tablosu

26. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

27. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bilgilendirme Sunumu

28. Hizmet İçi Faaliyet Raporu

29. Önerilen Veya Talep Edilen Eğitimler Listesi

ÖN DEĞERLENDİRME FORMLARI

1. Fakülte Ön Değerlendirme Formu

2. MYO Ön Değerlendirme Formu

3. Yabancı Dil Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Formu

4. Arş. Gör. Ön Değerlendirme Formu

NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMLARI

1. Fakülte  Değerlendirme Formu

2. MYO Değerlendirme Formu

3. Yabancı Dil Öğr. Gör. Değerlendirme Formu

4. Arş. Gör. Değerlendirme Formu