Öğretim Üyesi İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), hizmet cetveli (varsa),  bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini dört takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır.

2-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Sınıf Eğitimi

4

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora yapmış olup, tasarım tabanlı öğrenme ortamı ve bilgisayar oyunu geliştirme üzerine çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Türkçe Eğitimi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, çok boyutlu Rasch Analizi ve üstbilişsel  okuma  stratejisi üzerine çalışmış olmak.

İKT. VE İDR. BİL. FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Yönetimi

4

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, Sağlıkta İletişim Doyumu ile ilgili çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

Doçent

Acil Yardım ve Afet  Yönetimi

1

1

Derin Ven Trombozunda Oksidatif Stres konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Acil Yardım ve Afet  Yönetimi

4

1

Ciddi Kafa Travması ve Yara Bakımı konusunda çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Acil Yardım ve Afet  Yönetimi

5

1

Holistik Bakım ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Din Bilimleri

3

1

Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

3

1

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Fıkıh

3

1

Doktorasını Fıkıh alanında yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

Doçent

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

1

1

Doçentliğini ilgili anabilim dalında almış olup,  “Asmada Stres Fizyolojisi” konusunda çalışmış olmak.

TIP FAK.

Doktor Öğretim Üyesi*

Adli Tıp

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Aile Hekimliği

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Pediatrik Kardiyoloji ve/veya Pediatrik Endokrinoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Hastalıkları

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Onkoloji ve/veya Hematoloji ve/veya  Romatoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

İç Hastalıkları

1

1

Yandal uzmanlığını Gastroentereloji ve/veya İmmünoloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Radyasyon Onkolojisi

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Tıbbi Genetik

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

3

1

Anestezik gaz tüketimi ile ilgili çalışması olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Genel Cerrahi

3

1

-Kolesistektomi ameliyatı sonrası kemik mineral dansitesi üzerine ve Laparoskopik  sleeve  gastrektomi üzerine çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Göğüs Cerrahisi

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Patoloji

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

2

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi*

Fizyoloji

3

1

-Menstrual  döngü egzersiz ve stres yanıtı ile ilgili, düşük ve orta yoğunluktaki egzersizin vücut yağ ve karbonhidrat yakım  miktarı üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

MÜH. MİM. FAK.

Doçent

Mekanik

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak ve Temas halindeki yüzeylerin Mekanik ve Termomekanik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

VETERİNER FAK.

Doktor Öğretim Üyesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

3

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Hekimlik Tarihi ve Deontoloji alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji

4

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

SARIKAYA FİZ. VE REH. Y. O.

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü  lisans mezunu olup,   alanında doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi:         Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.  

                                      *3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri:  06/07-2018-20/07/2018 Cuma günü saat 17.00 kadar,

 

AÇIKLAMALAR :

1- İlanımız Resmi Gazetede 06/07/2018 tarihinde yayımlanmıştır.

2- Başvurular şahsen yapılacaktır.

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için Tıklayınız

4- Adli sicil belgesi

5 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.

6-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyesi Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

7- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

 

 

 


06.07.2018
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Santral : 354 212 44 42
IP Adresiniz 54.84.236.168
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı