TAŞERON PERSONEL KADRO BAŞVURU DURUMU HAKKINDA DUYURU

 24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda Üniversitemiz ve bağlı birimlerde çalışan personellere ilişkin "Başvuru Durum Listesi (Kabul/Ret)" aşağıda yer almaktadır.

1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler, Tespit Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

2- Başvuru sahipleri tarafından, Tespit Komisyonu Kararına karşı Usul ve Esasların 11. Maddesine istinaden ilan tarihini izleyen 5 (Beş) iş günü içerisinde İdareye yazılı olarak itiraz edilebilir.

3- İşbu ilan Usul ve Esasların 10. Maddesi gereği tebliğ yerine geçmekle beraber ayrıca başvuru sahiplerine tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur. 09.02.2018

 

2015/149145 ihale kayıt numaralı “36 Ay Süreli 180 Kişi ile Genel Hizmet Alımı İhalesi” kapsamında başvuru yapanların başvuru durumu (ek-1) EK-1.

2015/123702 ihale kayıt numaralı “36 Ay Süreli 86 Kişi ile Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi kapsamında başvuru yapanların başvuru durumu (ek-2) EK-2.

2016/391494 ihale kayıt numaralı “12 Ay Süreli 18 Kişi Teknik Personel Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında başvuru yapanların başvuru durumu (ek-3) EK-3.

2016/407919 ihale kayıt numaralı “2017 yılı 70 Kişilik Temizlik, Büro Personeli, Teknik Destek, Yardımcı Sağlık Personeli ve Şef Alımı”

ihalesi kapsamında başvuru yapanların başvuru durumları (ek-4) EK-4.

2017/394849 ihale kayıt numaralı “3 Kişi ile 4 Ay Süreli Yardımcı Personel Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında başvuru yapanların başvuru durumu (ek-5) EK-5.

2016/328909 ihale kayıt numaralı “2017 Yılı Hazır Yemek ve Servis Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında başvuru yapanların başvuru durumu (ek-6) EK-6.

2016/423551 ihale kayıt numaralı “2017 Yılı Yemek Alımı” İhalesi kapsamında başvuru yapanların başvuru durumu (ek-7) EK-7.

2017/142594 ihale kayıt numaralı “Biyokimya Laboratuvarı Puan Karşılığı Cihaz Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında başvuru yapanların başvuru durumu (ek-8) EK-8.

2017/197300 ihale kayıt numaralı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Alım İhalesi kapsamında başvuru yapanların başvuru durumu (ek-9) EK-9.

Diğer Başvurular/Başvuru durumu (ek-10) EK-10.

 

 

 


09.02.2018
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Santral : 354 212 44 42
IP Adresiniz 54.225.26.44
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı