ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini altı takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır. Adaylar, Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

2-Yardımcı Doçent kadrosu için adaylar dilekçesinde; yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır.

-Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adaylar “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6.  ve 7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

  

BİRİMİ

UNVANI

ABD/PR.

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM FAK.

Profesör

Eğitim Yönetimi

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İKT. VE İDR. BİL. FAK.

Yrd. Doç.

Finans

5

1

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

Yrd. Doç.

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

4

1

İslam tarihi alanında doktora yapmış olup, Kurumlar tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

MÜH.-MİM. FAK.

Yrd. Doç.

Yapı

5

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.

SARIKAYA FİZ. VE REH. Y. O.

Yrd. Doç.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

3

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

TIP FAK.

Yrd. Doç.*

Radyoloji

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Yrd. Doç.*

Radyoloji

4

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Başvuru Adresi: Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.    

                                *3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri:  01/02/2018-16/02/2018 Cuma günü saat 17.00 kadar,

 

AÇIKLAMALAR :

1- İlanımız Posta gazetesinde 01/02/2018 tarihinde yayımlanmıştır.

2- Başvurular şahsen yapılacaktır.

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için Tıklayınız!

4- Adli sicil belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir)

5 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.

6-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

7- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.


01.02.2018
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Santral : 354 212 44 42
IP Adresiniz 54.235.48.106
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı