Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Değerlendirme Sonuçları

Şefaatli MYO Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız

Teknik Bilimler MYO Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız

Boğazlıyan MYO Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız

 

ASIL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Başvuruda verilen belgelerin asılları,

2-Askerlik durum belgesi,

3-Sağlık raporu,

4-Son üç ay içinde çekilmiş 6 (alt)ı adet vesikalık fotoğraf,

5-Adli sicil belgesi,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için Tıklaynız!

-Yukarıda istenen belgelerin sonuç açıklama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

-Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Not: Bu sonuçlara ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde itiraz edenlerin itirazları değerlendirmeye alınacak olup, 3 (üç) günden sonra itiraz edenlerin talepleri değerlendirilmeyecektir.


22.01.2018
 
IP Adresiniz 54.162.253.34
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı