TAŞERON PERSONEL KADRO BAŞVURU İŞLEMLERİ HAKKINDA

TAŞERON PERSONEL KADRO BAŞVURU İŞLEMLERİ HAKKINDA

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 02.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 127. Maddesine istinaden, İhalesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan, Üniversitemizde görev yapan Alt İşveren İşçilerin (taşeron çalışanlar) ekte yer alan Başvuru formu ve diğer belgeleri hazırlayarak 02.01.2018 tarihinden başlayarak – 11.01.2018 tarihi mesai bitimi saatine kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.

02.01.2018

EKLER:

1-Başvuru Formu.

2-SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet uygulamasından temin edilebilir)

3-2 Adet  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

4- 8 Adet Fotoğraf

5-Kimlik Fotokopisi

6-2 Adet Sabıka Kaydı (E-Devlet uygulamasından temin edilebilir)

7- Kişilerce Üniversitemiz adına açılmış davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi (Dava ya da İcra takibi varsa)

Dilekçe-1 Kuruma verilecek (varsa).

Dilekçe-2 Mahkemeye sunulucak (varsa).

Dilekçe-3 İcra Müdürlüğüne sunulacak (varsa).


02.01.2018
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
Santral : 354 212 44 42
IP Adresiniz 54.92.163.105
Copyright © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı