Yozgat Bozok Üniversitesi

GENEL DUYURULAR

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ DERGİSİ 2019 YILI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE MAKALE ÇAĞRISI

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2019/1

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız

Yayın Kurulumuz dergimizin ‘Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri’ ana temalı 2019/1 sayısı için alanla ilgili çalışmalarınızı beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların dergimizin mail adresi üzerinden en geç 30 Temmuz 2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili 2019 Ağustos ayı içinde bilgilendirileceklerdir. Dergimiz ana tema dışında da uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin temel alanlarındaki yayınları diğer konular başlığı altında değerlendirmeye almaktadır.

Makalelerinizi siyasetdergisi@bozok.edu.tr veya mustafa.yildiz@bozok.edu.tr adreslerine gönderebilirsiniz.

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2019/2

Türkiye’de Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ilgın BAHÇECİ

Yayın Kurulumuz dergimizin “Türkiye’de Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları” ana temalı 2019/2 Sayısı için temel alanın kentlerin tarihi, kentleşme kuramları, yerel yönetimler, yerel yönetim politikaları, kent planlaması ve sorunları, kent hukuku, kentsel/yerel siyaset, çevre politikaları, çevre yönetimi, politik ekoloji, Türkiye’de kentleşme ve sorunları gibi her türlü alt konularına yoğunlaşan çalışmalarınızı beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların dergimizin mail adresi üzerinden en geç 30 Temmuz 2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2019 Ağustos ayı içinde bilgilendirileceklerdir. Dergimiz ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları “diğer konular” başlığı altında değerlendirmeye almaktadır.

Makalelerinizi siyasetdergisi@bozok.edu.tr veya hazali.bahceci@bozok.edu.tr adreslerine gönderebilirsiniz.

 
 

Call for Next Issue

Turkish Journal of Political Science 2019/1

Turkey - European Union Relations

Issue Editor: Asst. Prof. Dr. Mustafa Yıldız

Our editorial board invites your articles for our journals 2019/1 Issue on the main theme of ‘Turkey – European Union Relations’. All materials for consideration should be submitted journals mail address by July 30, 2019. Applicants will be notified of final decisions in mid August 2019. Our journal also welcomes articles in the basic fields of political science and public administration outside the main theme, in order to publish under the beyond the topic section.

E-mail your articles / papers at siyasetdergisi@bozok.edu.tr

                                                  mustafa.yildiz@bozok.edu.tr

 

 Call for Next Issue

Turkish Journal of Political Science 2019/2

Urban, Environmental and Local Government Policies in Turkey

Issue Editor: Asst. Prof. Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ

Our editorial board invites your articles for our journals 2019/2 Issue on the main theme of “Urban, Environmental and Local Government Policies in Turkey”, focusing on subtitles in any field of the science area like urban history, urbanization theories, local governments, local government policies, urban planning and problems, urban law, urban / local politics, environmental policy, environmental management, political ecology, urbanization and problems in Turkey. All materials for consideration should be submitted via journals mail address by July 30, 2019. Applicants will be notified of final decisions in mid-August 2019. Our journal also welcomes articles in the basic fields of political science, public administration and international relations outside the main theme, in order to publish under the beyond the topic section.

E-mail your articles / papers at siyasetdergisi@bozok.edu.tr

                                                  hazali.bahceci@bozok.edu.tr   

3.9.2019 09:21