Yozgat Bozok Üniversitesi

GENEL DUYURULAR

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

  1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı tasdikli sureti,
  2. Sağlık Kurulu Raporu Aslı (Engelli temizlik görevlileri sadece engelli olduğunu gösteren sağlık raporunu getirecek, güvenlik görevlisi kadrosuna başvuru yapanların raporunda 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmadığı açıkça belirtilecek)
  3. Devlet veya Özel Üniversitelerden Onaylı Hasta ve Yaşlı Bakımı Uzmanlık Eğitimi Belgesinin aslı
  4. Eski Hükümlü Belgesinin aslı
  5. Güvenlik Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesinin aslı ve  Özel Güvenlik Kimlik Kartı
  6. Sonuçlar web sayfamızda ilan edildiğinden ayrıca adaylara tebligat gönderilmeyecektir.

    NOT: Güvenlik Soruşturması sonucu olumsuz gelen adayların yerine 18/10/2019 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan listelerde sözlü sınava yedek olarak katılmaya hak kazanan adaylar arasından sözlü sınav yapılarak alım yapılacaktır.

   Sürekli İşçi Alımı Sözlü Mülakatı Kazanan Adaylar

    Engelli Temizlik Görevlisi Sözlü Mülakat Kazananlar için Tıklayınız!

    Eski Hükümlü Temizlik Görevlisi Sözlü Mülakat Kazananlar için Tıklayınız!

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Sözlü Mülakatı Kazananlar için Tıklayınız!

    Güvenlik Görevlisi Sözlü Mülakat Kazananlar için Tıklayınız!

    Normal Statüde Temizlik Görevlisi Sözlü Mülakat Kazananlar için Tıklayınız!

    Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartlarını Taşımayanlar

    Engelli Temizlik Görevlisi İçin Şartları Taşımayanlar için Tıklayınız!

    Hasta ve Yaşlı Bakımı için Şartları Taşımayanlar için Tıklayınız!

    Güvenlik Görevlisi İçin Şartları Taşımayanlar için Tıklayınız!

    Normal Statüde Temizlik Görevlisi İçin Şartları Taşımayanlar için Tıklayınız!

    Evrak Teslim Etmeyenler

    Engelli Temizlik Görevlisi için Evrak Teslim Etmeyenler için Tıklayınız!

    Eski Hükümlü Temizlik Görevlisi için Evrak Teslim Etmeyenler için Tıklayınız!

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı için Evrak Teslim Etmeyenler için Tıklayınız!

    Güvenlik Görevlisi için Evrak Teslim Etmeyenler için Tıklayınız!

    Normal Statüde Temizlik Görevlisi için Evrak Teslim Etmeyenler için Tıklayınız!

4.11.2019 17:49