Yozgat Bozok Üniversitesi

GENEL DUYURULAR

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Değerlendirme Sonuçları

Şefaatli Meslek Yüksekokulu Değerlendirme Sonuçları 

9 No'lu İlan İçin  Tıklayınız

11 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

12 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

13 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

14 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

15 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

Yerköy Adalet MYO Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Değerlendirme Sonuçları 

2 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

3 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

Çekerek Sağlık Hizmetleri MYO Değerlendirme Sonuçları

23 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

24 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

25 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

26 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

27 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

28 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

29 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

30 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

31 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

Sosyal Bilimler MYO Değerlendirme Sonuçları 

5 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

6 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

7 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

İlahiyat Fakültesi Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

Rektörlük Değerlendirme Sonuçları 

0019 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

0020 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

0021 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

0022 No'lu İlan İçin Tıklayınız!

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

Teknik Bilimler MYO Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız!

 

ASIL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Başvuruda verilen belgelerin asılları,

2-Askerlik durum belgesi,

3-Sağlık raporu,

4-Son üç ay içinde çekilmiş 6 (alt)ı adet vesikalık fotoğraf,

5-Adli sicil belgesi,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için Tıklayınız!

-Yukarıda istenen belgelerin sonuç açıklama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

-Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Not: Bu sonuçlara ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz edenlerin itirazları değerlendirmeye alınacak olup, 3 (üç) iş gününden sonra itiraz edenlerin talepleri değerlendirilmeyecektir.

28.1.2019 08:39