Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ DUYURULARI

KORONA VİRÜS (COVID-19) NEDENİYLE 2019-2020 BAHAR YARIYILINDA KAYIT DONDURMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

KORONA VİRÜS (COVID-19) NEDENİYLE 2019-2020 BAHAR YARIYILINDA KAYIT DONDURMA İLE İLGİLİ ESASLAR
 
Küresel Koronavirüs salgını nedeniyle ikametgâhlarına dönen bazı öğrencilerin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıklarını ifade ederek uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ten mağduriyetlerinin giderilmesine imkân tanınması istenmiş olup,  söz konusu mağduriyeti gidermek üzere YÖK tarafından “Koronavirüs hastalığı salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” konulu,  31.03.2020 tarih ve E.24625 sayılı aşağıdaki kararlar alınmıştır.  
 
1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,   
2) Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin; 
a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etmesi imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine, 
b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine, 
c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine, 
3) Bu kararların 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına,  karar verilmiştir. 
 
a) Karar 1 ile ilgili olarak
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurmak isteyen önlisans,  lisans ve lisansüstü öğrencileri öğrenim gördükleri birimlere (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) Üniversitemiz web sayfasında (www.bozok.edu.tr)  yer alan dilekçe örneğini doldurarak 17.04.2020 tarihine kadar e-posta, posta ve faks ile iletmeleri durumunda kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınacaktır. (e-posta, posta ve faks gönderme son tarihi 17.04.2020’dir). E-posta ve faks ile başvuruda bulunanlar belgelerin asıllarını birimlerine 04.05.2020 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.
 
b) Karar 2 (a) ile ilgili olarak;
Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tezlerine uzaktan öğretimle devam etmesi imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınarak; (a) maddesinde belirtilen dilekçe örneğini doldurarak kayıtlı oldukları Enstitü Müdürlüğüne e-posta, posta ve faks ile iletmeleri durumunda öğretimlerine uzaktan devam edebilme veya kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınacaktır. (e-posta, posta ve faks gönderme son tarihi 17.04.2020’dir). E-posta ve faks ile başvuruda bulunanlar belgelerin asıllarını birimlerine 04.05.2020 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.
 
c)  Karar 2 (c) ile ilgili olarak; 
Enstitü Müdürlükleri tarafından;  küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınarak tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesine, tez savunma ve yeterlik sınavlarının denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesine ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla dijital imkânlar ile yapılmasına, bunların mümkün olmaması durumunda sınavların ertelenmesine ve öğrencilere kayıt dondurma imkânı sağlanmasına bağlı olarak işlem yapılacaktır. 
 
d) Kayıt dondurma talepleri uygun bulunan öğrencilerin, talep etmeleri halinde ödemiş oldukları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı öğrenim ücretleri iade edilecektir.

Kayıt Dondurma Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ!

2.4.2020 10:03