Yozgat Bozok Üniversitesi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İNTERNET KULLANIM POLİTİKASI
 

Genel Tanımlamalar

· Bu kullanım politikası; Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağın (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla düzenlenen “ULAKNET Kullanım Politikası” sözleşmesi gereklerini yerine getirebilmek ve Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı tüm birimlerde kullanıcılara sağlanan tüm internet ve bilgi sistemleri hizmetlerinin ve bu hizmetlere ait kullanım kurallarını içermektedir.

· Kullanıcılar Üniversitemizdeki Akademik, İdari personel ile Tüm öğrencilerimizi (Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) kapsamaktadır.

· Üniversitemizde kullanılan tüm bilişim ve internet hizmetleri ULAKBİM Kullanım politikasına ve yönetmeliklerine uygun olarak işletilmektedir Kullanıcılar bu bilince göre hareket etmelidirler.

Kullanım Politikası

· Üniversitemiz birimlerinde internet hizmetini kullanan kullanıcılar 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde uymakla yükümlü olduğu kurallara ve aşağıda belirtilen kurallara uyacağını taahhüt eder.

· Üniversitemiz internet ağı hizmeti; eğitim, bilimsel araştırma, teknolojik yenilikler ve bu bilgiler ve yenilikleri kullanmak ve yaymak için kullanılır.

· Ağ üzerindeki bilgi ve nakil erişimleri ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanır.

· ULAKNET tarafından üniversitemize sağlanan internet hizmeti ticari ve ticari olmayan, herhangi bir ücret veya iş karşılığı üçüncü bir kişi ya da kuruluşa verilemez veya bu hizmetten faydalandırılamaz.

· Üniversitemiz kullanıcıları internet ağı hizmetinin verilmesini sağlayan donanıma (Ağ cihazları, duvar prizleri, vb.) hiç bir şekilde müdahale edemez, ayarlarını değiştiremezler.

Bu durumlara gerek görüldüğü takdirde sadece BİDB ağ yönetim sorumluları ve birim sorumluları tarafından müdahale edilecektir.


Üniversitemiz internet hizmeti aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılamaz;

· Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek.

· Başka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;

· Üniversitemiz İnternet ağı üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak;

· Üniversitemiz ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (DHCP, DNS, PROXY, NAT, ARP PS vb.) girişiminde bulunmak

· Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç); 

· Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, korku yaratacak materyali üretmek ve dağıtmak;

· İftira, karalama, hakaret mahiyetinde materyali üretmek ve dağıtmak

· Başkalarının fikri haklarını (copyright) ihlal edici mahiyette materyali ( yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) dağıtmak;

· ULAKNET üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak

· Başkalarının verilerini tahrip etmek, bilgisi dışında dağıtmak,

· Üniversitemiz online veri tabanlarını usulüne uygunsuz şekilde (Tüm Online Arşivi vb. kişisel bilgisayarına kaydetmek) kullanmak,

· İnternet ağının çalışmasını engellediği, gereksiz trafik oluşturduğu tespit edilerek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanımı iptal edilen uygulamaları halen kullanmakta ısrar etmek.


Hak Yetki ve Sorumluluklar

· Bu Kullanım Politikasını okuyan taraf, Üniversitemiz İnternet ağının belirlenen kurallara uygun kullanımını kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.


Uygulama ve Yürütme

· Bu belgede yer alan kurallar ve uygulamalar tüm üniversitemiz internet kullanıcıları için geçerlidir ve uygulanır. Tüm taraflar bu kurallara uymakla yükümlüdür.

· Bu kurallara ve uygulamalara uymayan kullanım durumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gerekli önlemleri almak adına kullanıcıları yazılı ve sözlü olarak uyarır.

· Uygunsuz kullanım üzerine kullanıcının internet erişimi kısıtlanabilir veya engellenebilir.

· Uygunsuz ve sisteme zarar verici uygulamalara halen devam ediliyorsa adli ve idari sorgu mekanizmalarına başvurulur.