Yozgat Bozok Üniversitesi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

1) İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ

Davut DEMİR - Şube Müdür V. : Tüm idari görevler, personel işleri-yazışmalar

Mesut BAYRAK -Bilgisayar İşletmeni : Her türlü yazışmalar, taşınır kayıt işlemleri, ödeme evrakları düzenleme (e-imza v.s). Ayrıca Malzeme Deposu sorumluluğu ile malzeme giriş-çıkış iş ve işlemleri de Mesut BAYRAK tarafından yürütülecektir.

2) TEKNİK İŞLER ŞUBESİ

Davut DEMİR – Şube Müdür V. : Yazılım, web ve otomasyon, sistem, ağ, donanım gruplarına ait teknik işlerin sorumluluğu, takibi ile ihale ve satın alma işlerinde “Teknik Rapor ve Sözleşme” hazırlanması ve bunlarla ilgili (piyasa araştırması, muayene kabul vb.) diğer iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.

A) SİSTEM GRUBU

Ömer KARCI-Uzman

 Sistem sunucularının (obs,pbs,dns,web,mail,kamera vb.) kurulması, bakımı, yönetimi, yedeklenmesi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması görevlerini yerine getirmek.

 E-Posta hizmetlerinin sistemini yapılandırmak, güncellenme, bakım, yedekleme ve yönetim görevlerini yerine getirmek.

 Merkezi Kimlik Doğrulama sisteminin yönetimi ve Merkezi Kimlik Doğrulama hesaplarının açılması, şifre verilmesi iş ve işlemlerini yapmak.

 Firewall sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak, bakım ve yönetim hizmetlerini sunmak.

 Kurum sistemlerinin siber saldırılara karşı korunmasını sağlamak.

 Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlemek ve uygulamak.

 Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

 Sanallaştırma yazılımının yönetimi ve storage yönetimini sağlamak.

 Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.

B) AĞ GRUBU

 Ömer KARCI-Uzman, Yetgin DEMİR-Şef

 Kampüs ağ altyapısının kurulumunu sağlanmak, düzenlenmek ve bakımlarını yapmak.

 Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlamak, kurmak, geliştirilmesini ve   entegrasyonunu yürütmek.

 Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmak, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarını tespit etmek  ve güncellemek.

İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlemek, hataları analiz edilip raporlanmak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapıp dinamikliği sağlanmak.

Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantılarını kurmak, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale ederek ve sorunların çözmek.

Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması için sanal ağlar oluşturarak internet trafiğini optimize etmek.

IP adreslerinin organizasyonu sağlamak ve Ağ güvenliğinin sağlanmak.

Kamera sistemlerini kurmak, yönetmek ve arızalı veya hizmet veremeyen ürünlere müdahale ederek güvenlik sisteminin bütünlüğünü ve çalışır halde kalmasını sağlama işi Ömer KARCI ve Yetgin DEMİR tarafından birlikte yürütülecektir.

Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak. 

Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir. 

C) WEB GRUBU

 Hakan ÇABUK-Mühendis, Ömer KARCI-Uzman

 Web alanları FTP hesaplarını yönetmek.

 Web hizmetlerini devamlılığını sağlamak, güncellemeleri ve bakımları yapmak.

 Yeni web sitesi kurulum işlerini yapmak.

 Öğrenci Kulüplerine web alanı sağlanma işlerini yönetmek

 Web sayfalarının trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif  web sayfalarının performans takibinin yapılarak  problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması görevlerini yerine getirmek

 Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak.

 “Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde Birimimize yapılacak başvuruların takibi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 PEYOSİS Bordro-Ek ders işlemlerini yürütmek.

 Birimlerimizin web sitesi yönetimini sağlamak, şifre temin etmek, gerekirse kullanıcılara eğitim vermek

 Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer  personel tarafından yürütülecektir.

D) YAZILIM GRUBU

Hakan ÇABUK- Mühendis

 Akademik ve idari personelin kullandığı sistemlerde çıkan yazılım sorunlarını gidermek.

 Üniversitemize alınan lisanslı yazılımların üniversite bilgisayarlarında sorunsuz çalışmasını sağlamak.(Antivirüs Hariç)

 Talep edilen yazılımları hazırlamak.

 Hazırlanan yazılımların güvenliğini sağlamak.

 Sorumlu oldukları projelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek.

 EBYS ile ilgili, yalnız firma tarafından yapılabilecek işler haricinde, her türlü iş ve işlemlerin takibi, yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 EBYS ile ilgili idareci e-imza temini işlemleri Mühendis Hakan ÇABUK tarafından yürütülecektir.

 Yalnız PBS(Abis) sisteminin yönetimi ve geliştirilmesi Tekniker Samet ULUTÜRK tarafından gerçekleştirilecektir.

 Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir.

E) DONANIM GRUBU (Teknik Servis)

Yetgin DEMİR-Şef, Resul CANKURTARAN-Teknisyen, Safa GÜLBAHÇE-Hizm. Alımı Personeli

 Tüm binalar ile sosyal tesisler için otomatik geçiş ve otomasyon sistemlerini kurmak.

 Anti-virüs koruma sisteminin bütün kurum bilgisayarlarında çalışır durumda olmasını sağlamak, anti virüs politikalarını belirlemek, virüslü bilgisayarları tespit edip kurum ağına zarar verebilecek durumların oluşmasını önceden engellemek.

 Bilgisayarların tekrar kurulum bakım hizmetlerini yerini getirmek.

 Ağ hizmetleri için gerekli olan kablolama işlemlerini yapmak.

 Gruplardaki personellerin işyerinde olmadığı(izin, görevlendirme vb.) hallerde görevleri aynı bölümdeki diğer personel tarafından yürütülecektir

 Kamera sistemlerini kurmak, yönetmek ve arızalı veya hizmet veremeyen ürünlere müdahale ederek güvenlik sisteminin bütünlüğünü ve çalışır halde kalmasını sağlamak.

F) OTOMASYON GRUBU

 Samet ULUTÜRK- Tekniker

 PBS(ABİS) sisteminin yönetimi ve geliştirlmesini sağlamak.

 Uzaktan Eğitim Sistemleri hakkında araştırma, geliştime ve kurulum işleri yapmak.

 Yemekhane Yemek Listesi sisteminin yönetimi ve geliştirilmesini sağlamak.

ORTAK HUSUSLAR

 Yukarıda yazılı asli görevlerin yanı sıra amirlerinin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

 Her grubun yaptığı işler ile ilgili bilgiler ;(şifre, kaynak, rapor vb.) o gruptaki tüm personelde olacak ve aralarında bilgi paylaşımı yapılarak işler yürütülecektir.

 İdarenin haberi olmadan hiçbir grup diğer grubun işine müdahale etmeyecektir.