Yozgat Bozok Üniversitesi

MEDYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ 2021-2023 KOP BÖLGE KALKINMA PROGRAMI TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ 2021-2023  KOP BÖLGE KALKINMA PROGRAMI TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teşrifleriyle Konya ilinde düzenlenen “2021-2023 KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı” ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Konya Bilim Festivaline katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 885 projeyle 1 milyon 310 bin dekar alanı modern sulama altyapısına kavuşturduklarını ve yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladıklarını söyledi.


Varank, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı'nda, Konya'daki bölgesel kalkınma politikaları için bu toplantının çok anlamlı olduğunu belirtti.


Varank, tarihi geçmişiyle Konya Ovası Projesi'nin Türkiye'nin en büyük kalkınma projelerinden olduğuna işaret ederek, "Tanıtımını yaptığımız KOP Bölge Kalkınma Programı ile idaremiz ve ilgili kurumlarımızın 2021-2023 döneminde bölgede yapacağı atılımların stratejik çerçevesini oluşturuyoruz. Bu program çerçevesinde KOP bölgesinde yapılacak kamu yatırımlarını koordine ederek etkinleştireceğiz. Yine bu programla tüm paydaşların çalışmalarını ortak bir hedef doğrultusunda yönlendirebileceğiz." diye konuştu.


Bilime, veriye ve iş birliğine dayalı bir anlayışla bölgenin kalkınmasını hızlandıracaklarını, vatandaşların refahını daha da artıracaklarını dile getiren Varank, Türkiye'nin, son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda büyük atılımlar yaptığını söyledi.


- "Bölgesel kalkınma yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirledik"

Bakan Varank, 2002'den bu yana gayrisafi yurt içi hasılanın sabit fiyatlarla yaklaşık 3 kat arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti: "Tabii burada pastayı büyütmek kadar bu pastanın adil dağılımına da özel bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden hükümetlerimiz döneminde, bölgesel kalkınma yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirledik. Asıl gayemiz, refahın yurt sathına daha dengeli bir şekilde yayılmasını sağlayarak topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmak. Bölgelerimizi ülke ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz ve biliyoruz ki yerelde ekonomi ne kadar güçlü olursa ülke ekonomisi de o derece güçlü olur. Bu doğrultuda kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyor, destek programları uyguluyoruz."

- Rehabilitasyonla yılda 200 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kurulduğu günden bu yana Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'in kalkınması için çok kapsamlı politikalar uyguladığını belirten Varank, şöyle dedi: "Bakınız son 10 yılda bölgedeki 1920 projeye 1,2 milyar lira destek sağladık. Tabii bu projeleri tek tek saymaya vaktimiz yetmez ama ben kısaca birkaç tanesine değinmek istiyorum. KOP Bölgesi, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgelerin başında geliyor. Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı'nı hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 projeyle 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama altyapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık."

- 25 projeye 52 milyon lira kaynak ayrıldı

Varank, tarımsal üretimde geçmişin birikimini, geleceğin bilgi ve teknolojisiyle birleştirmeyi başardıklarını, KOP TEYAP ve KOP KIRSAL programlarıyla çiftçileri yenilikçi üretim teknikleriyle buluşturdukların ifade etti.

Güneş pilleri, enerji verimliliği uygulamaları, jeotermal kaynakların değerlendirilmesi gibi alanlarda önemli projeler yürüttüklerini dile getiren Varank, bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken, sosyal gelişimini de desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Varank, KOP Bölgesi Turizm Master Planı ile bölgedeki doğal, kültürel ve tarihi varlıkları daha etkin şekilde değerlendirerek turizme kazandırdıklarını söyledi.

Bugüne kadar turizm altyapılarının iyileştirilmesine yönelik 25 projeye 52 milyon lira kaynak aktardıklarını bilgisini veren Varank, "KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 244 projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.


Varank, kalkınma sürecinin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerinin hepsini içerecek kapsamlı bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirtti.

- "Bölgenin öncelikli ve katma değer oluşturma potansiyeli yüksek ihtiyaçlarına odaklandık"

KOP İdaresinin yeni nesil eylem planının, başta Mevlana, Ahiler ve Orta Anadolu kalkınma ajansları olmak üzere bölgesindeki diğer paydaşlarla iş birliği içinde hazırladığını dile getiren Varank, şunları kaydetti: "2021-2023 dönemini kapsayan bu yeni programda, bölgenin öncelikli ve katma değer oluşturma potansiyeli yüksek ihtiyaçlarına odaklandık. Ayırdığımız 395 milyon liralık bütçeyle toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, turizm, sanayi ve enerjide ekonomik büyüme, beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi temel alanlarında operasyonel programlar uygulayacağız. Böylece, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak faaliyetler öncelikli olmak üzere hem ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı hem de sosyal gelişmeyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Programın uygulamasını değerli paydaşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Burada başarıya ulaşmamız ancak bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliği ve desteğiyle mümkün. Bu nedenle bölgedeki valilerimizden, kaymakamlarımızdan, mahalli idarelerimizden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdan proje ve faaliyetlerin uygulanmasında gerekli özen ve hassasiyeti göstermesini özellikle rica ediyorum."

 

8.10.2021 17:42 || 428 kez okundu.