YÖNERGELER

Üniversitemiz Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri (YENİ)
Kalite Güvencesi Yönergesi (YENİ)
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi (YENİ)
Öğrenci Toplulukları Yönergesi (YENİ)
Öğrenci Gezi Yönergesi (YENİ)
Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi (YENİ)
Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi (YENİ)
Danışma Kurulları Yönergesi (YENİ)
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi (YENİ)
Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi (YENİ)
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi (YENİ)
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi (YENİ)
Yozgat Üniversitesi Vakfınca Bilimsel Çalışmalara verilecek Destek
Akademik Yükseltilme Ve Atanma Ölçütleri
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Esasları
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları
Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları
Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi
Bozok Üniversitesi Vakfınca Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
Bozok Üniversitesi Vakfınca Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
Bozok Üniversitesi Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Bozok Üniversitesi Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi

Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi
Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi
Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi
Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi
Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (YENİ)
Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
Bozok Üniversitesi Uluslararası Ofis Yönergesi
Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri

Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler
Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Konut Tahsis Yönergesi
Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi
Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi
Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları
Özel Öğrenci Yönergesi